Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Законодательство
Предидущий документ Международные документы. 1997 г.

 
Угода
про співробітництво між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Радою з ядерної безпеки Іспанії

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Рада з ядерної безпеки Іспанії (далі Сторони)

 • відповідно до передбаченого у Договорі про дружбу та співробітництво, підписаному 8 жовтня 1996 року Урядами Іспанії та України, що було визначено у рамках Конференції з Безпеки та Співробітництва в Європі;
 • приймаючи таким чином до уваги домовленості про співробітництво та взаємну підтримку розробки проектів, що становлять спільний інтерес у галузі промисловості та енергетики, ухвалені у двосторонньому Договорі про співробітництво у галузі економіки та промисловості, підписаному обома Урядами 7 жовтня 1996 року;
 • виходячи з доцільності співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії;
 • керуючись метою та задачами, що було декларовано в Конвенції з ядерної безпеки (995_023);
 • визнаючи пріоритет безпеки при використанні ядерної енергії в інтересах кожної людини та суспільства загалом;
 • підтверджуючи необхідність постійного зміцнення режиму регулювання ядерної безпеки;
 • керуючись в своїй практичній діяльності відповідно чинними законодавствами України та Іспанії;
 • вважаючи Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України установою, відповідальною за контроль безпеки ядерної діяльності в Україні,
 • вважаючи Раду з ядерної безпеки компетентною установою в питаннях ядерної безпеки та радіаційного захисту іспанської держави;

домовились про наступне:

Стаття 1

Сторони здійснюватимуть співробітництво за наступними основними напрямками:

 • загальні засади організації діяльності органів регулювання;
 • законодавчі та нормативні підвалини діяльності з регулювання;
 • розробка, застосування та періодичний перегляд правил і норм;
 • оцінка ядерної та радіаційної безпеки об'єктів атомної енергетики;
 • розробка та реалізація інспекційних програм;
 • ліцензування і/або видача дозволів, включаючи питання ліцензування персоналу;
 • організація системи радіаційного моніторингу.

Стаття 2

Співробітництво розповсюджуватиметься на наступні об'єкти регулювання:

 • цивільні атомні станції;
 • транспортно-пакувальні контейнери для перевезень ядерних матеріалів;
 • виробництво паливних елементів для цивільних атомних станцій;
 • сховища відпрацьованого ядерного палива;
 • підприємства, що займаються прийомом, переробкою, зберіганням та похованням відходів низької та середньої активності;
 • підприємства, що займаються видобуванням та первинною переробкою уранових руд;
 • підприємства, що виробляють радіоактивні речовини та джерела;
 • застосування радіоактивних речовин та джерел іонізуючого випромінювання в медицині, промисловості та наукових дослідженнях.

Стаття 3

Передбачене Статтею 1 дійсної Угоди співробітництво впроваджуватиметься шляхом:

 • обміну на взаємних засадах діючою нормативно-технічною та методичною документацією;
 • проведення консультацій з питань забезпечення безпеки об'єктів атомної енергетики;
 • взаємних відряджень співробітників для обміну досвідом діяльності органів регулювання;
 • надання допомоги в підвищенні кваліфікації співробітників, які виконують інспекції, за рахунок взаємних стажувань;
 • проведення спільних семінарів, симпозіумів, конференцій з проблем вдосконалення діяльності з регулювання та нагляду;
 • обміном, згідно з відповідним запитом, інформацією про порушення нормального режиму експлуатації об'єктів атомної енергетики, окремі відмови обладнання, інциденти та аварії.

Стаття 4

Сторони гарантують взаємне дотримання конфіденційності щодо одержаної від другої Сторони інформації, якщо при наданні такої інформації була зазначена її конфіденційність.

Опублікування або інше розголошування таких даних, а також їх передача іншим особам відбуватиметься за взаємною згодою в кожному конкретному випадку.

Стаття 5

Фінансування спільних проектів по розробці та перегляду норм та правил, створенню інформаційних банків, а також консультацій, відряджень та іншої спільної діяльності, спрямованої на виконання цієї Угоди, здійснюється за взаємною згодою в кожному конкретному випадку.

Ця Угода укладається на термін п'ять років та набуває чинності з дня її підписання. Угода доповнюватиметься або зазнаватиме змін за домовленістю Сторін. Доповнення або зміни чинності Угоди оформлюватимуться у вигляді протоколу, що набуває чинності через днів після його підписання.

Якщо за місяць до втрати чинності Угоди жодна із Сторін не повідомить у письмовій формі про свій намір денонсувати Угоду, то термін її чинності автоматично поновлюється на наступні три роки.

Ця Угода може бути денонсована однією із Сторін після того, як вона надіслала іншій Стороні відповідне письмове повідомлення. При цьому Угода втрачає чинність через три місяці після одержання зазначеного повідомлення.

Вчинено у м. Відні 1 жовтня 1997 року в двох примірниках українською та іспанською мовами, при цьому обидва тексти є однаково автентичними. Один примірник передається на зберігання в Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, другий примірник - в Раду з ядерної безпеки Іспанії.

За Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

За Раду з ядерної безпеки Іспанії

Юридичні адреси сторін

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України
Україна, 252001, м. Київ, вул. Хрещатик 5

Рада з ядерної безпеки Іспанії
Вул. Хусто Дорадо 11, Е-28040, Мадрид, Іспанія

Предидущий документ Международные документы. 1997 г.
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]