Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Законодательство
Предидущий документ Законы Украины. 1998 г. Следующий документ

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 34, ст.230)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70) такі зміни:

1. У пункті "е" статті 14 та пункті "є" статті 15 слово "позабюджетних" виключити.

2. У пункті "г" статті 17 слова "республіканського позабюджетного" замінити словом "Державного", а після слова "середовища" доповнити словами "у складі Державного бюджету України".

3. У пункті "г" статті 18 слово "позабюджетного" замінити словом "республіканського", а після слова "середовища" доповнити словами "у складі республіканського бюджету".

4. У пункті "є" статті 19 слово "позабюджетні" виключити та доповнити пункт словами "у складі місцевих бюджетів".

5. У статті 42 слово "позабюджетних" виключити.

6. У статтях 3, 17, 18, 19, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 68, 69 слова "плата", "платежі" у всіх відмінках замінити словом "збір", "збори" у відповідних відмінках.

7. Частини третю і четверту статті 46 викласти в такій редакції:

"Збори за використання природних ресурсів зараховуються до відповідних бюджетів згідно з чинним законодавством.

Кошти від збору за забруднення навколишнього природного середовища розподіляються між місцевими (сільськими, селищними, міськими), обласними та республіканським Автономної Республіки Крим, а також Державним фондами охорони навколишнього природного середовища у співвідношенні відповідно 20, 50 і 30 відсотків, а між Київським, Севастопольським міськими та Державним фондами охорони навколишнього природного середовища - у співвідношенні 70 і 30 відсотків".

8. У статті 47:

 • у частині першій слова "республіканський та місцеві позабюджетні" замінити словами "Державний, республіканський Автономної Республіки Крим та місцеві";
 • частину другу викласти в такій редакції:
  • "Республіканський Автономної Республіки Крим та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища утворюються у складі республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та відповідного місцевого бюджету за місцем заподіяння екологічної шкоди за рахунок:

   а) зборів за забруднення навколишнього природного середовища;
   б) частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності згідно з чинним законодавством;
   в) цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян";

 • у частині третій слова "місцевих позабюджетних" замінити словами "республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих";
 • у частині четвертій:
  • слова "республіканський позабюджетний" замінити словом "Державний", а слово "позабюджетних" виключити;
  • доповнити частину пунктом "в" такого змісту:

   "в) частини зборів за використання природних ресурсів, розмір яких визначається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України";

 • у частині п'ятій слова "республіканського позабюджетного" замінити словом "Державного";
 • у частині шостій слова "і республіканського позабюджетних" замінити словами "республіканського Автономної Республіки Крим і Державного";
 • у частині сьомій слова "місцеві позабюджетні" замінити словами "республіканський Автономної Республіки Крим та місцеві", а слова "республіканського позабюджетного" замінити словом "Державного".

9. У пункті "д" статті 48 слово "позабюджетних" виключити, а в частині шостій статті 68 слова "місцеві позабюджетні" замінити словами "республіканський Автономної Республіки Крим і місцеві".

10. У тексті Закону слова "народних депутатів" виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, а пункт "в", яким доповнюється частина четверта статті 47, - з 1 січня 1999 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 березня 1998 року
N 186/98-ВР

Предидущий документ Законы Украины. 1998 г. Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]